Προτάσεις Βιβλιοθεραπείας

Προτάσεις Βιβλιοθεραπείας

Η βιβλιοθεραπεία έχει να κάνει με τη χρήση των βιβλίων για θεραπευτικούς σκοπούς. Στην Αμερική άρχισε να πραγματοποιείται στη δεκαετία του 1930.
Η βασική έννοια πίσω από τη βιβλιοθεραπεία είναι ότι η ανάγνωση είναι μια θεραπευτική εμπειρία.Tο κατάλληλο γραπτό υλικό ή τα κατάλληλα βιβλία μπορούν να αποτελέσουν μέσο για την επίλυση απλών προβλημάτων (συναισθηματικών ή συμπεριφορικών), να βοηθήσουν στη θεραπεία ψυχικών ασθενειών και δυσλειτουργιών και να λειτουργήσουν επικουρικά και συμπληρωματικά σε διάφορες ψυχοθεραπείες.
Η βιβλιοθεραπεία μπορεί να διεξαχθεί από διάφορους επιστήμονες, όπως για παράδειγμα δασκάλους, ψυχοθεραπευτές, συμβούλους ή επιμελητές βιβλιοθηκών, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί ανάλογα.
Η βιβλιοθεραπεία έχει εφαρμοστεί σε μια σειρά από ψυχολογικά προβλήματα. Οι θεραπευτές που τη χρησιμοποιούν έχουν αναφέρει ότι η χρήση της ήταν επιτυχής στη διαχείριση διαταραχών διατροφής, άγχους, συναισθηματικών διαταραχών, αγοραφοβίας, κατάχρησης ουσιών και αλκοόλ και σε διαταραχές που σχετίζονται με το άγχος.
Στη βιβλιοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν τόσο βιβλία επιστημονικά και αυτοβοήθειας όσο και λογοτεχνικά.
Το Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων-Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Ψυχοθεραπείας σε συνεργασία με το www.psychologybooks.gr, σας προσφέρει μια σειρά από επιλεγμένα βιβλία τόσο από τον χώρο της ψυχολογίας, όσο και από τον χώρο της ψυχοθεραπείας και της λογοτεχνίας.
Ο Εκδοτικός Οίκος «Πατάκης» έχει τυπώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά βιβλίων αυτοβοήθειας υπό την διεύθυνση του Γρηγόρη Σίμου. Παρουσιάζουμε μερικά από αυτά τα βιβλία, τα οποία θεωρούμε και ιδιαιτέρως χρήσιμα:

Άλλες προτάσεις που θεωρούμε ότι παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην προσωπική ανάπτυξη είναι:

Λογοτεχνικά Βιβλία που πραγματεύονται ψυχολογικά και κοινωνικά ζητήματα τα οποία αξίζει να μελετηθούν:

Όλα τα άρθρα